โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล โดย สำนักบริการวิชาการ

BAS-U2T News

U2T News: TRIP! เที่ยวทิพย์ แค่คลิกก็เที่ยวได้ 🚗✈️🏍🛵🚌 มาเที่ยวแบบ New Normal ในพื้นที่ U2T กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

รายละเอียด

U2T News: พื้นที่ตำบลวังสวาบ จัดกิจกรรมการจัดทำผังองค์กรเพื่อการบริหารจัดการกลุ่ม และจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตสู่การประเมินโรงผลิตแปรรูปเบื้องต้น

รายละเอียด

U2T News: เจาะความสำเร็จของ 2 โครงการเด่นต้นแบบ U2T พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้าชัยการแข่งขัน U2T Hackathon2021 สะท้อนภาพชัดจุดแข็ง มข.กับการทำงานเพื่อชุมชน

รายละเอียด

U2T News: พื้นที่ตำบลบ้านเรือ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลโค-กระบือ และรู้ทันโรคอุบัติใหม่ โรคลัมปี สกิน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชน

รายละเอียด

U2T News: พื้นที่ตำบลวังสวาบ จัดกิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรกระชายน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาว เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยสมุนไพรไทยและแปรรูปซุปหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป,กล้วยครูดกึ่งสำเร็จรูป

รายละเอียด

U2T News: พื้นที่ตำบลบ้านเรือ จัดกิจกรรมการส่งมอบอุปกรณ์สมทบให้ศูนย์กักกัน และจัดเตรียมสถานที่กักตัว พักพิง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดโควิค-19

รายละเอียด

U2T News: พื้นที่ตำบลบ้านเรือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและชุมชน

รายละเอียด

U2T News: พื้นที่ตำบลบ้านเรือ จัดกิจกรรมปันน้ำใจ มอบแมสก์ให้แก่ผู้ประสบภัยโควิด-19

รายละเอียด

U2T News: พื้นที่ตำบลบ้านเรือ ต่อเนื่องจากโครงการการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ผู้ปฏิบัติงานได้ทำการกรอกปุ๋ยใส่ในขวดพลาสติกเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ง่าย

รายละเอียด

ข่าวของโครงการทั้งหมด

3 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ U2T Hackathon ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ทีมพื้นที่ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ทีมพื้นที่ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ทีมพื้นที่ ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น