มข. ศึกษาศักยภาพอาชีพการทอเสื่อบ้านโต้น

มข.จัดหลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 10

สำนักบริการวิชาการ ติดตามกลุ่มปลูกผักตลอดทั้งปี

มข. อบรมการแพทย์แผนไทยให้ผู้สูงอายุหนองกอมเกาะ จ.หนองคาย

จังหวัดขอนแก่น มข. และเครือเบทาโกร หารือความร่วมมือ "อำเภอ มข.พัฒนา"

มข. เตรียมพร้อมให้บริการความรู้แก่ชุมชน

สสส. และ เบทาโกร ดูงานบ้านโต้นโมเดล

สำนักบริการวิชาการ ร่วมทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

เด็กเล็ก ต.บ้านโต้นและขามป้อมแลกเปลี่ยนความรู้กับมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา

สำนักบริการวิชาการ ร่วมถวายพวงมาลาสักการะเนื่องในวันมหิดล

มข. มอบวุฒิบัตร ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลขามป้อม บรรยากาศชื่นมื่น

มข. จัดฝึกอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน"

มข. สอนการผลิตน้ำยาล้างจานจากมะกรูด ให้ ทต.พระยืนมิ่งมงคล

โครงการ"มหาวิทยาลัยประชาชน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เริ่มแล้ว

มข. ติดตามและให้คำปรึกษาเชิงลึก "การผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์"

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือแนวทางการทำงาน ปี 2562 และขอบคุณ

มข.จัดอบรม "ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ"

เกษตรกร ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ดีใจที่สามารถเลี้ยงลูกไก่อายุ 2 วัน รอด!!!

มข. นำทีม นศ.และวิสาหกิจยอดเยี่ยม โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" นำเสนอ และรับโล่เกียรติคุณ

มข. ติดตามความก้าวหน้าการฝึกอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดินเกษตรอินทรีย์...

มข. ติดตามโครงการเลี้ยงกบในพื้นี่จำกัด ตามโครงการฝึกอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มข.จัดอบรม "แพทย์แผนไทย"

มข. จัดอบรมการนวดและการทำลูกประคบสำหรับผู้ผู้สูงอายุ

มข. ร่วมประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการ "เครือข่ายบริการวิชาการไทย"

มข.จัดสุนทรียศาสตร์เพื่อสร้างอาชีพอิสระและเสริมรายได้ "ดอกไม้ประดิษฐ์"

มข. จัดอบรม "การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น Ikebana บนเครื่องปั้นดินเผา"

มข. ให้ความรู้สิทธิ สวัสดิการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ