นศ.มข. วาดภาพให้น้อง

มข. นำ ทต.บ้านโต้นดูงานการพัฒนาแบบองค์รวม "ช่องสาลิกาโมเดล" จ.ลพบุรี

มข. อบรมภาษาไทยที่ย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์

มข.จัดอบรมความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ ม.จำปาสัก สปป.ลาว

มข. จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

มข. ร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB)

ทิศทางการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๖๓

สำนักบริการวิชาการ ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการฯ ภาคอีสาน

มข. ร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 2562

มข.จัดประกวดสุนทรพจน์และทักษะภาษาไทยสำหรับ นศ.จีน ณ มณฑลยูนนาน

สำนักบริการวิชาการ หารือความต้องการชุมชนต้นแบบฯ ต.โพธิ์สัย จ.ร้อยเอ็ด

สำนักบริการวิชาการ ร่วมงานวันสงกรานต์ 2562

มข. หารือความร่วมมือชุมชนต้นแบบพอเพียง ต.บ้างกง

นศ.มข.นำเสนอแผนงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 61-62

มข.และกรมส่งเสริมฯ เร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน

มข. จัดอบรมผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 8

มข. หารือความร่วมมือ เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

นโยบายการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ม.ขอนแก่น ปี 2562 - 2566

มข. อบรมทักษะและให้กำลังใจข้าราชการชายแดนใต้ รุ่นที่ 3

มข. นำเกษตรกรบ้านโต้นดูงานวิสาหกิจปลูกผักคำพอุง

สำนักบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับ ผอ.ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์และสื่อมวลชน

มข.เปิดโครงการอบรมข้าราชการชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2

มข. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 33

สำนักบริการวิชาการ ติวเข้มเครื่องมือการทำงาน มหาวิทยาลัยดิจิทัล

สำนักบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริการวิชาการกับ มช.

เริ่มแล้ว มข. จัดอบรมและให้กำลังใจข้าราชการชายแดนใต้ ปี 2562

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด

สำนักบริการวิชาการ ร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 92

สำนักบริการวิชาการ และเบทาโกร อวยพรปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ขอเชิญชม ชิม และทดลองสินค้าชุมชน ในงานสีฐานเฟสติวัล

มข. ศึกษาศักยภาพอาชีพการทอเสื่อบ้านโต้น

มข.จัดหลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 10

สำนักบริการวิชาการ ติดตามกลุ่มปลูกผักตลอดทั้งปี

มข. อบรมการแพทย์แผนไทยให้ผู้สูงอายุหนองกอมเกาะ จ.หนองคาย

จังหวัดขอนแก่น มข. และเครือเบทาโกร หารือความร่วมมือ "อำเภอ มข.พัฒนา"

มข. เตรียมพร้อมให้บริการความรู้แก่ชุมชน

สสส. และ เบทาโกร ดูงานบ้านโต้นโมเดล