ข่าวประชาสัมพันธ์
มข. อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 ปีที่ 12 มข. อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 สำนักบริการวิชาการ แสดงผลงานบริการชุมชนพอเพียง ในงานเกษตรภาคอีสาน มข. เดินหน้าอบรมสร้างขวัญข้าราชการชายแดนใต้ ปีที่ 12 มข. วิเคราะห์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สำนักบริการวิชาการ ประชุม Kick off "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" กรรมการสภา มข. ติดตามการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมและสถานีสูบน้ำตำบลบ้านดง