ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ สังกัดสำนักบริการวิชาการ มข. และ ทม. ศิลา เปิดงาน “ศิลาเฟสติวัล 2018” มข.หนุนเทศบาลต.ศิลา เปิดโฮมสเตย์ ชู...เส้นทางท่องเที่ยววิถีถิ่นศิลา มข. ติดตามการจัดค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ครั้งที่ 14 มข. ส่งมอบงานพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ “เหล่าไพรหอม” ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สมัครเข้าร่วมโครงการ มข. พัฒนาการตลาดของธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน