ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ ร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 92 สำนักบริการวิชาการ และเบทาโกร อวยพรปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ขอเชิญชม ชิม และทดลองสินค้าชุมชน ในงานสีฐานเฟสติวัล มข. ศึกษาศักยภาพอาชีพการทอเสื่อบ้านโต้น มข.จัดหลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 10 สำนักบริการวิชาการ ติดตามกลุ่มปลูกผักตลอดทั้งปี มข. อบรมการแพทย์แผนไทยให้ผู้สูงอายุหนองกอมเกาะ จ.หนองคาย