ข่าวประชาสัมพันธ์
มข. สอนการผลิตอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ นศ.มข. นำเสนอแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มข. อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 5 ปีที่ 12 มข. อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 4 ปีที่ 12 ม.นครพนม ดูงานวารสารสำนักบริการวิชาการ มข. อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 ปีที่ 12 มข. อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2