ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ (นักวิชาการศึกษา) มข.จัดอบรม "แพทย์แผนไทย" มข. จัดอบรมการนวดและการทำลูกประคบสำหรับผู้ผู้สูงอายุ มข. ร่วมประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการ "เครือข่ายบริการวิชาการไทย" มข.จัดสุนทรียศาสตร์เพื่อสร้างอาชีพอิสระและเสริมรายได้ "ดอกไม้ประดิษฐ์" มข. จัดอบรม "การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น Ikebana บนเครื่องปั้นดินเผา" มข. ให้ความรู้สิทธิ สวัสดิการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ