ข่าวประชาสัมพันธ์
มข. ศึกษาศักยภาพอาชีพการทอเสื่อบ้านโต้น มข.จัดหลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 10 สำนักบริการวิชาการ ติดตามกลุ่มปลูกผักตลอดทั้งปี มข. อบรมการแพทย์แผนไทยให้ผู้สูงอายุหนองกอมเกาะ จ.หนองคาย จังหวัดขอนแก่น มข. และเครือเบทาโกร หารือความร่วมมือ "อำเภอ มข.พัฒนา" มข. เตรียมพร้อมให้บริการความรู้แก่ชุมชน สสส. และ เบทาโกร ดูงานบ้านโต้นโมเดล