รวมข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด


สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอความก้าวหน้าระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

กิจกรรมกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต หารือร่วมกับ ทต.บ้านเป็ด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กในชุมชน

สำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. 2565

OAS KKU ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ ที่ได้รับการทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักบริการวิชาการ เปิดหลักสูตร STEM Education for ASEAN Educators

OAS KKU ประชุม "การรายงานการควบคุมภายใน สำนักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565"

สำนักบริการวิชาการ รับ รางวัล KKU Show & Share 2022

แสดงความยินดี กับบุคลากร ที่่ได้รับรางวัล KKU Show & Share 2022

กิจกรรมกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม

เริ่มแล้ว หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย จากทางสำนักบริการวิชาการ

OAS หารือ การจัดทำหลักสูตร Culinary Science and Technology

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ชั้นนำระดับโลก

ประชุมคณะกรรมการประสานงานอาคารพิมล กลกิจ

สำนักบริการวิชาการ เฟ้นหา The Best ทีมในระดับนักศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนร่วมประกวดผลงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565

สำนักบริการวิชาการ หารือหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรไม่ปริญญาและแพลตฟอร์ม Lifelong learning

สำนักบริการวิชาการ มข. ลงนามความร่วมมือ ฟาร์มบ้านนอก อคาเดมี่ ส่งเสริมต่อยอดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย

สำนักบริการวิชาการ มข. และ ทต.บ้านเป็ด เดินหน้าพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

สำนักบริการวิชาการ สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ออมสินยุวพัฒน์เตรียมความพร้อมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน

แสดงความยินดี คณบดีคณะนิติศาสตร์

งาน "SMART BUSINESS EXPO 2022

แสดงความยินดี คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

แสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

แสดงความยินดี คณบดี คณะเภสัชศาสตร์

ลงนาม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติร่วมกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ งานป้องกันและรักษาความปลอดภัย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

พิธีถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึก สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พิธีทำบุญตักบาตรงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี คณะศึกษาศาสตร์

มข. ลงนาม MOU ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล

" ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยความผูกพัน " มุทิตาจิตแด่ อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)

มข. ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวเปิดงาน “SMART BUSSINESS EXPO 2022” ดันเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท

ชื่นชมและยินดีที่ นางสาวลลดา สินธุพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

15 ตำบล จากโครงการ U2T โชว์ผลงานเด่น ใช้เครื่องมือดิจิทัล ทำการตลาดสินค้าชุมชนจนขายได้ขายดี!

สำนักบริการวิชาการ จับมือ 16 สถาบัน จัดการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/ 2565

สำนักบริการวิชาการ รับ รางวัลหน่วยงานที่มีผู้เข้าทดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล จำนวนสูงสุด

สำนักบริการวิชาการ จับมือ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมทั่วประเทศ

U2T for BCG ตำบลเหล่า ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อก้าวสู่การค้าในตลาดออนไลน์ (ตะกร้าพายเซ)

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุนที่ 11

สำนักบริการวิชาการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

สำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

KKU Show and Share for Children การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ ยกระดับเพื่อสร้างหลักสูตรโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (OBE)ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ " นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs "

OAS KKU ยินดีต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการคนใหม่

OAS KKU เตรียมสร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์

44 ปี “วันสถาปนา”คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

ถอดบทเรียน “การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี

OAS พัฒนางานด้านการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อยกระดับงานการบริการวิชาการสู่สังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมบุคลากรใช้ชีวิตวัยเกษียณในยุคดิจิทัล

สำนักบริการวิชาการ เสริมความรู้ด้านการเงิน ให้ผู้ประกอบการโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 65

การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคล รุ่นที่ 1

การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 หัวข้อ ธรรมชาติของเด็กและการเลี้ยงดูเด็กในยุคศตวรรษที่21

“การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 หัวข้อ การเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในเด็ก ฯ

การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 หัวข้อ กลวิธีรับมือเด็กปฐมวัย ด้วยความสร้างสรรค์

การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 หัวข้อ Home school มือแม่ที่สร้างลูก ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนหมดเปลือกทุกขั้นตอน”

องค์การบริหารส่วนบ้านกงหารือแนวทางการทำงานร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 Workshop หัวข้อเรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังที่พบบ่อย”

การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 หัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุ การคัดกรองเบื้องต้นฯ

สำนักบริการวิชาการ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชมเชย โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปี 2564

“การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 หัวข้อ "นโยบายด้านการการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กพิเศษ"

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มข. พบปะและให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักบริการวิชาการ

เริ่มแล้ว หลักสูตร Non degree “การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 ของสำนักบริการวิชาการ

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 หัวข้อ การประเมินภาวะวิกฤตการช่วยชีวิตฯ

สำนักบริการวิชาการ ร่วมสัมมนาเครือข่าย คบอ. ครั้งที่ 1 /2565

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง หัวข้อ การประเมินภาวะวิกฤตการช่วยชีวิตการปฐมพยาบาลและการส่งต่อ

OAS หารือ การจัดทำหลักสูตร Culinary Science and Technology

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง หัวข้อ การเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการในธุรกิจบริการสุขภาพ

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง หัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ฯ

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง

แสดงความยินดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

สำนักฯ จัดอบรม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 หัวข้อ

OASKKU หารือร่วม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

OAS KKU หารือ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

สำนักฯ จัดอบรม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 หัวข้อ “การประเมินภาวะวิกฤตการช่วยชีวิตการปฐมพยาบาลฯ”

สำนักฯ จัดอบรม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 หัวข้อ ““การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง””

สำนักฯ จัดอบรม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุและสถานการณ์ผู้สูงอายุ”

สำนักฯ จัดอบรม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุฯ และ การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

สำนักบริการวิชาการ จับมือ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สร้างหลักสูตรสำหรับวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน

OAS หารือ การจัดทำหลักสูตร Culinary Science and Technology

ผู้อำนวยการฯ เข้าหารือ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

อบอุ่น ปลอดภัย อยู่สบายสไตล์วัยเก๋า

“วัยเก๋าไม่ก๋ากั่น”

“โดนใจวัยเก๋า ปวดคอ-ปวดหลัง”

สำนักบริการวิชาการจัดสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 17 สถาบัน

OAS KKU พัฒนาทักษะการคิดต้นทุนโครงการเพื่อรองรับภารกิจด้านหลักสูตรของสำนักฯ

สำนักบริการวิชาการ เปิดหลักสูตร ส่งต่อความรัก ผ่านความรู้สู่ก้าวใหม่วัยเก๋า (Smart health elderly)

สำนักบริการวิชาการประชุมเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ ปี 2566

งานทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ครบรอบ 30 ปี

OAS KKU ชูผลงานการพัฒนางานหัตถกรรมมรดกทางภูมิปัญญาและการทอผ้าไหมมอดินแดง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT

สำนักบริการวิชาการให้การต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ มข. จับมือ สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านโรงแรมในยุคการฟื้นตัวจากภัยพิบัติโควิด 19

OAS KKU ยกระดับการประเมินบุคลากรสู่ยุคดิจิทัลด้วยโปรแกรมการประเมินผลด้วยระบบออนไลน์

OAS หารือ การจัดทำหลักสูตร Culinary Science and Technology

การสัมมนาสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมสำหรับวิถีอีสานใหม่

หลักสูตรระยะสั้น No code Artificial Intelligence. (AI No Coding.)

หลักสูตร หลักการทำแผนที่ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการเมือง

นำเสนอโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

การมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564

กิจกรรมผู้บริหารพบบุคคลากร

หลักสูตรระยะสั้น “การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

เตรียมความพร้อมในการใช้งาน KKU LLE

ประชุมพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แสดงความยินดี เนื่องในคล้ายวันครบรอบ 28 ปี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

EdPEx Coaching ครั้งที่ 4

สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนภูผาม่าน เพื่อตั้งเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักฯ เสริมสมรรถนะบุคลากรด้านดิจิทัลด้านการนำเสนอข้อมูลด้วย Power BI

หลักสูตร

หลักสูตร สุขภาพสำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล ฯ รุ่นที่ 1 หัวข้อ ความเสี่ยงในผู้สูงวัย : โรคหัวใจและหลอดเลือด

สำนักฯเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น เรียนนวดไทย 150 ชั่วโมง

Academic Service Office and Savings Bank of Thailand hold the “Savings Bank’s 2022 Squared Youth’s Locality Development”

สำนักบริการวิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ อาจารย์กัมพล ไทยโส

สำนักฯ เตรียมจัดทำหลักสูตร Non Degree : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักฯ วิทยากรบรรยาย “ปลูกปั้นผู้ประกอบการธุรกิจวิถีใหม่ NEC

สำนักฯ หารือการจัดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร Non-Degree ร่วมกับภาควิชาสัตว์ศาสตร์ คณะเกษตรฯ

หลักสูตร สุขภาพสำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล ฯ รุ่นที่ 1 หัวข้อ ความเสี่ยงในผู้สูงวัย : การพลัดตกหกล้ม/การสำลักอาหาร/พฤติกรรมการกินยาผิด

สำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ หารือ การทำงานพันธกิจของสำนักฯ ร่วมกับ ที่ปรึกษาประจำสำนัก

หลักสูตร "การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 1 หัวข้อ การให้บริการด้านสุขภาพฯ : โรคเกี่ยวกับประสาท การทรงตัวและเวียนศีรษะฯ

หลักสูตร "การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 1 หัวข้อ ข้อมูลการให้บริการด้านสุขภาพเฉพาะโรคฯ : โรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์)

หลักสูตร "การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 1 หัวข้อ การดูแลตนเองของผู้สูงวัย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์

การอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุ การคัดกรองเบื้องต้น ฯ และ การบันทึกและรายงานผลสุขภาพ

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การส่งต่อและขอรับคำปรึกษาฯ

พิธีเปิด หลักสูตรการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ จับมือ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” ประจำปี 2565

สำนักบริการวิชาการ มข. ต้อนรับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การประเมินภาวะวิกฤตฯ

สำนักฯ เตรียมสร้างหลักสูตรระยะสั้น

การอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุฯ

สำนักฯ เตรียมเปิดหลักสูตรในด้านศิลปะการป้องกันตัว

สำนักฯ อบรมการใช้ CANVA เพื่อสร้างสมรรถนะ เสริมทักษะให้บุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

สำนักฯ จัดประชุมกรรมการพัฒนาหลัก Culinary Science and Technologyการอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ ปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อย ฯ

การอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ โรคเรื้อรังที่พบบ่อย: NCDฯ และ หลักการใช้ยา และการบริหารยาที่ถูกต้อง

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ โรคเรื้อรังที่พบบ่อยและการวัดสัญญาณชีพจรฯ

สำนักฯ เตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร Non-Degree ในหัวข้อ การเลี้ยงแพะ และ แกะ

กิจกรรม EdPEx Coaching ครั้งที่ 3

ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักฯ บรรยาย

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ กลุ่มอาการผู้สูงอายุ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุฯ และ การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การดูแลแบบประคับประคองฯ และ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การดูแลส่วนบุคคลและการวัดสัญญาณฯ และ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบุคลากรสำนักบริการวิชาการ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การประเมินภาวะวิกฤตการช่วยชีวิตการปฐมพยาบาลและการส่งต่อ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การใช้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ ฯ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุฯ และ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 / 65

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ

ผอ.สำนักฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3

แสดงความยินดี ประธานสภาพนักงาน มข คนใหม่

ผู้อำนวยการสำนักบริการ ร่วมพิธีเปิด KKU PRODUCTIONHOUSE อย่างเป็นทางการ

ผอ.สำนัฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประจำสำนักฯ

สำนักบริการวิชาการมอบสวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการ และ ที่ปรึกษาประจำสำนัก

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมรูปแบบออนไลน์ และภาคปฏิบัติ หลักสูตร “กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม; Modified Maitland Concept” รุ่นที่ 2

ผู้อำนวยการสำนักบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รศ.อำนวย คำตื้อ คณะกรรมการประจำสำนัก

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการในตรวจ ATK

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมทำบุญตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

ผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการประจำสำนัก

สำนักฯ จัดอบรม Online หลักสูตรกายภาพบำบัดในภาวะหลังหลวม รุ่นที่ 1

สำนักฯ ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรม KM การวิเคราะห์อัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างฯ

ผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนัก

สำนักฯ จัดกิจกรรม EdPEx Coaching ครั้งที่ 2

สำนักฯ เตรียมความพร้อมสู่การจัดทำหลักสูตร Lifelong Education

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดี คณะบริหารธุรกิจฯ และ คณะเทคโนโลยี

แสดงความยินดีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติคนใหม่สำนักบริการวิชาการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

สำนักบริการวิชาการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อธิการบดี

สำนักฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักบริการวิชาการทำบุญครบรอบก่อตั้ง 32 ปี

สำนักบริการวิชาการรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ EdPEx ประจำปี 2563

สำนักบริการวิชาการ ร่วมเปิด ทุ่งกางหันแปลงดอกไม้นานาพันธ์ ครั้งที่ 9

สำนักบริการวิชาการ ร่วมหารือการพัฒนา Proposal และศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการพึ่งพาตนเอง ณ สำนักงานชลประทานที่ 6

๊U2T โนนคอม เตรียมความพร้อมของอาสาสมัครเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564

สำนักบริการวิชาการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ผู้นำและกฎหมายของผู้นำชุมชน U2T ตำบลบ้านเต่า

สำนักบริการวิชาการ เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการประสานงานอาคารพิมล กลกิจ ครั้งที่ 1/2565

สำนักหอสมุดมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชกาาร สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าทอมือฯ แก่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้จัดโครงการ U2T พื้นที่ ต.โนนคอมและห้วยม่วง

U2T วังสวาบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อพัฒนาและสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชน

U2T ต.บ้านเรือจัดกิจกรรมการพิมพ์ตกแต่งกระเป๋าผ้าด้วยใบไม้ ดอกไม้ท้องถิ่น ครั้งที่ 2

u2t ตำบลบ้านเรือ บริการตรวจสุขภาพประชาชน ด้วย เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ ครั้งที่ 2

ทีม U2T กุดเค้า รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ Hackaton ระดับภูมิภาค

สำนักบริการวิชาการจัดทำแผน 4 ปี เพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

สำนักบริการวิชาการเตรียมความพร้อมนำระบบ EdPEx มาใช้พัฒนาองค์กร

สำนักบริการวิชาการและโรงเรียนนครขอนแก่น ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ จัดเวทีเสวนาวิชาการ เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ประสบความสำเร็จ

สำนักบริการวิชาการ ส่งมอบ Mobile Application BAS Delivery ให้กับ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและผู้ใช้บริการใน ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่นสำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม จัดกิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาชีพและความมั่นคงทางอาหาร

ผู้ยีิหารสำนักบริการวิชาการ เข้าแสดงความยินดีกับนายธีระชัย แสนภูวา ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักบริการและ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เยี่ยมชม การจัดแสดงผลงานจากการดำเนินงาน กับคณะผู้จ้างงานใน โครงการ U2T ของสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ มข โชว์ผลงานการพัฒนาและส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสุขภาพ มุ่งสู่ความยั่งยืน

การอบรมยกระดับชุมชนสุขภาพดีทั่วหน้า ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

กิจกรรม UNSEEN อาหารพื้นถิ่น

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส : กิจกรรมการทำพานบายศรี/ขันหมากเบน

สำนักบริการวิชาการ​ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์​ จัดกิจกรรมประชาคม​ เรื่อง:ซุ้มทางเข้า จุดเช็คอิน ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน สุนทรียภาพของรูปทรงที่มีองค์ประกอบสอดคล้องสภาพแวดล้อม สามารถสื่อความหมายสอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ อบต.นาชุมแสง จัดกิจกรรม การทำลูกประคบสมุนไพรไทย เพื่อสร้างรายได้และอาชีพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่2

สำนักบริการวิชาการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ”

U2T พื้นที่ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น : กิจกรรม การปลูกผักปลอดสารพิษรอบหนองฝายบ้านKKU Academic Service Bureau and the 5th Industrial Promotion Center, Department of Industry Promotion, Ministry of Industry holds a showcase of prototype Isan textiles

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดโครงการ บริการตรวจสุขภาพประชาชนด้วยนวัตกรรมอย่างบูรณาการโดยเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ สุขศาลา

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส : กิจกรรมการจัดผ้าในงานพิธี

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และยกระดับผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

U2T@กุดขอนแก่น จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน

สำนักบริการวิชาการเปิดกิจกรรม การพัฒนาแบรนสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ U2T พื้นที่ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ เตรียมบุคลากรจัดการศึกษาตลอดชีวิต

เริ่มแล้ว!!!! หลักสูตร “ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ”

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ อบต.นาชุมแสง จัดกิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรโบราณ เพื่อสุขภาพและสร้างรายได้แก่ผู้สูงวัย

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม : บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนด้วยนวัตกรรมอย่างบูรณาการ ด้วยเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ ครั้งที่ 2

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและการอบรมเพาะเห็ด เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ และ อบต.นาฝาย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ ภายใต้โครงการ U2T

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลโควิด19 เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาสมุนไพรใกล้ตัวพิชิตโรค

สำนักบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณพรรณี ศักดิ์ทัศนา ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะผู้บริหาร แสดงความยินดี ให้กับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้เข้ารับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคณะเทคโนโลยีคนใหม่

"Organic Fertilizer Pellets Production" Project at Huai Muang U2T Area

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ตำบลต้นแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

WANG SAWAP 4.0 Digital Community: Integrated Economic and Social Upgrading Project (U2T)

สำนักบริการวิชาการ รายงานความก้าวหน้าโครงการ U2T ต่อ ผช.รมต.อว.

สำนักบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักฯ นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล และนางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ ในโอกาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

The success of 2 outstanding prototype projects under U2T of KKU that win in the U2T Hackathon 2021 and prove KKU strength in community responsibilities

Academic Service Bureau, KKU trains personnel in research and article writing, aiming at founding a college

Office of Academic Service discusses collaboration under the “One Tambon One University” project in Phu Wiang District

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม "การย้อมเส้นไหมด้วยดินแดง"

สำนักบริการวิชาการ ติวเข้มบุคลากร "การเขียนข้อเสนอโครงการ"

สำนักบริการวิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายก ทต.บ้านโต้น และหารือความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

สำนักบริการวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ ในรูปแบบ Online

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ”สำนักบริการวิชาการ และคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการ

U2T News: พื้นที่ตำบลวังสวาบ จัดกิจกรรมการจัดทำผังองค์กรเพื่อการบริหารจัดการกลุ่ม และจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตสู่การประเมินโรงผลิตแปรรูปเบื้องต้นสำนักบริการวิชาการ มข. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กำหนดทิศทางพัฒนาสำนักบริการวิชาการ” ค้นหาโจทย์ต่อยอดกระบวนการทำงานในอนาคตเจาะความสำเร็จของ 2 โครงการเด่นต้นแบบ U2T พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้าชัยการแข่งขัน U2T Hackathon2021 สะท้อนภาพชัดจุดแข็ง มข.กับการทำงานเพื่อชุมชน

สำนักบริการวิชาการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้หลักสูตร

U2T News: พื้นที่ตำบลวังสวาบ จัดกิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรกระชายน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาว เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยสมุนไพรไทยและแปรรูปซุปหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป,กล้วยครูดกึ่งสำเร็จรูป

U2T News: พื้นที่ตำบลบ้านเรือ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการส่งมอบอุปกรณ์สมทบให้ศูนย์กักกัน และจัดเตรียมสถานที่กักตัว พักพิง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดโควิค-19

U2T News: พื้นที่ตำบลบ้านเรือ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประกอบอาหาร ทำขนมจีน และนำแมสก์ ไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

สำนักบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับทีม U2T กุดเค้า telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเเข่งขัน Hackathon 2021 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ก้าวเข้าสู่กานเเข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ผอ.สำนักบริการวิชาการ มข. นำทีมถอดบทเรียน จากการปฏิบัติงานสู่การวิจัย การ วิเคราะห์ชุมชนเพื่อสร้างโจทย์วิจัย ในประเด็น “การเขียนบทความวิชาการและโจทย์วิจัยจากการบริการวิชาการสังคม”U2T News: พื้นที่ ต.บ้านเรือ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสมุนไพรลูกประคบแก่ประชาชนในตำบลบ้านเรือ

U2T News: พื้นที่ ต.บ้านเรือ จัดกิจกรรมการส่งเสริมให้ตระหนักรู้เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส "โคโรน่า 2019 (COVID-19)"

U2T News: พื้นที่ ต.บ้านเรือ จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและชุมชน

U2T News: พื้นที่ ต.บ้านเรือ จัดกิจกรรมการผลิตสารอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคืนความสมบูรณ์แก่ดินส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชนสำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพ ให้ชุมชนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ผ.อ.สำนักบริการวิชาการ นำทีมศึกษาดูงาน KKUMEDX เตรียมความพร้อมในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักสูตรวิถีใหม่ โดยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

U2T News : พื้นที่ ต.ภูเวียง จัดกิจกรรมการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพสัตว์

U2T News : พื้นที่ ต.ภูเวียง จัดกิจกรรมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนจากสารเคมี ครั้งที่ 2

U2T News : พื้นที่ ต.ภูเวียง จัดกิจกรรมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนจากสารเคมี ครั้งที่ 1

U2T News: พื้นที่ ต.ภูเวียง จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจการรับวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

U2T News: พื้นที่ ต.ภูเวียง กิจกรรมการทำลูกประคบ เป็นโครการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

U2T News: พื้นที่ ต.กุดเค้า จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อพัฒนาและสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนนาฝายออแกนิก

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) โดย สำนักบริการวิชาการ

U2T News: พื้นที่ ต.กุดเค้า จัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยระบบผสมผสานสำหรับเกษตรกร

U2T News: พื้นที่ ต.วังสวาป จัดกิจกรรมการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้และดอกไม้สด

U2T News: พื้นที่ ต.กุดเค้า จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคในครัวเรือนเเละสร้างรายได้

U2T News: พื้นที่ ต.วังสวาป จัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

คบอ. ประชุมหารือพืชเศรษฐกิจใหม่ และทางออกของวิสาหกิจชุมชน

สำนักบริการวิชาการ มข. อบรมเพื่อยกระดับการทอผ้าไหมสร้างอัตลักษณ์สะท้อนวิถีชุมชน

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรเพ็ชรเจริญ ในโอกาสได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ หารือเพื่อพลิกโฉมการบริการวิชาการ ตามนโยบาย Education Transform

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีกับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนา

อธิการบดี มข. มอบนโยบายยกระดับสำนักบริการวิชาการ จัดตั้งเป็น College of Arts and Science พร้อมส่งมอบหน้าที่ให้ รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ เป็น ผอ.สำนักบริการวิชาการ คนใหม่

สำนักบริการวิชาการ ดูงานการปลูกใบบัวบกอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพเกษตรกร

สำนักบริการวิชาการ ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ อ.ภูผาม่าน

สำนักบริการวิชาการ จัดเวทีวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี

สำนักบริการวิชาการ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่อำเภอภูผาม่าน

สำนักบริการวิชาการ หารือความร่วมมือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” พื้นที่ อำเภอภูเวียง

มข. หนุนเศรษฐกิจฐานรากชุมชนครบวงจรส่งเสริมการปลูกและรับซื้อบัวบกราคาสูง ให้คณะเภสัชศาสตร์ใช้วิทยาการขั้นสูงสกัดสารสำคัญสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สำนักบริการวิชาการ มข. ชี้แจงโครงการ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดประชุม คบอ. “การเปลี่ยนผ่านสู่การบริการวิชาการแนวใหม่”

คณะเภสัชศาสตร์ หารือความร่วมมือกับสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การทำน้ำหมักเพื่อไล่แมลงวันให้กลุ่มปลาแดดเดียวบ้านห้วยซัน

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม” รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ ร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลา

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 6

สำนักบริการวิชาการ เสนอ “การเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านการคิดเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 42 ปี

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล ด้าน Clinical Supervision

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 13

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 5

KICK OFF! การเปลี่ยนผ่านสู่วิทยาลัยศิลปวิทยาการ

สำนักบริการวิชาการ จัดพิธีมอบงานผู้อำนวยการ

สำนักบริการวิชาการ นำเสนอผลสำนักบริการวิชาการ รับมอบนโยบายการบริการวิชาการแนวใหม่

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

สำนักบริการวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร ครั้งที่ 5/2563

สำนักบริการวิชาการ ร่วมมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

สำนักบริการวิชาการ จัดวิพากษ์หลักสูตรปฐมวัย อบต.ท่ากระเสริม