ข่าวสารสำนักบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวทั้งหมด)

สำนักบริการวิชาการเข้าร่วมต่อยอดส่งเสริมการตลาดและแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566
OAS KKU ขยายผลงานสู่ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จับจิ้งหรีดใส่เส้นขนมจีน เพิ่มโปรตีน สร้างมูลค่า สร้างอาชีพ
OAS KKU หาแนวทางการพัฒนาและยกระดับผ้าทอพื้นเมืองของตำบลบัวเงิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ 22 สถาบันการศึกษา หารือร่วมกับ กยศ. เพื่อกำหนดแนวทาง การให้กู้ยืมในหลักสูตร Reskill/Upskill โดยมีแนวคิดตาม Lifelong Education
OAS KKU จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคคลากรประจำเดือนมกราคม
OAS KKU ร่วมทำบุญในวันครบรอบ 59 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคลรุ่นที่ 2
สำนักบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมการโปรแกรมระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
OAS KKU ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25
สำนักบริการวิชาการ ต่อยอดขนมจีนจิ้งหรีดกู่ทอง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศิลปะบนท้องนายกระดับอาชีพด้วยบูรณาการศาสตร์เพื่อความยั่งยืน
” จากดอกหญ้าสู่ดอกฟ้าที่ทรงคุณค่าในชุมชน ” OAS KKU ร่วมสร้างอาชีพ สร้างรายได้วัยเกษียณให้กับผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองศิลา
OAS KKU มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ แก่ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
OAS KKU จัด หลักสูตร ผู้ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 6
OAS KKU จับมือเทศบาลชุมชนต.ยางคำ เตรียมพลิกโฉมผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับสู่ตลาดออนไลน์
OAS KKU ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
OAS สวัสดีปีใหม่ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

Proceeding

หลักสูตรอบรมระยะสั้น (หลักสูตรทั้งหมด)

วารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม

วารสารเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบลงทะเบียนอบรม

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักบริการวิชาการ และหน่วยงานภายนอก

สายตรงผู้อำนวยการ

ส่งอีเมลเพื่อติดต่อผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการโดยตรง

วารสารวิจัยศิลปวิทยาการลุ่มน้ำโขง

เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และบทความวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้แก่ชุมชน ผ่านบทความวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมของสำนักบริการวิชาการ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

รายงานสถานะการเงิน

รายงานสถานะการเงินประจำเดือน สำนักบริการวิชาการ

รายงานการประชุมกรรมการประจำสำนักฯ

รายงานผลการประชุมกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ

จุลสาร "หน้าต่างมอดินแดง"

วีดิทัศน์แนะนำสำนักบริการวิชาการ


สารสนเทศและฐานข้อมูล

ปฏิทินการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง