รวมวิดีทัศน์ของสำนักบริการวิชาการ

ล่าสุด B-A-S's Talk : U2T Story @โนนคอม

แนะนำสำนักบริการวิชาการ

ล่าสุด B-A-S's Talk : CSV ต.ท่ากระเสริม

B-A-S's Talk : U2T Story @ห้วยม่วง

B-A-S Podcast : BAS 's Talks : U2T Story@บ้านเรือ]

B-A-S Podcast : BAS 's Talks : U2T Story@วังสวาป

ผลงานการเข้าประกวด Hackathon: ทีมพื้นที่ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ผลงานการเข้าประกวด Hackathon: ทีมพื้นที่ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ผลงานการเข้าประกวด Hackathon: ทีมพื้นที่ ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น