รวมวิดีทัศน์ของสำนักบริการวิชาการ

"ขนมจีนจิ้งหรีด" สร้างรายได้เพิ่มสารอาหารสู่ผู้บริโภค

แนะนำสำนักบริการวิชาการ

G1กลุ่มชาไหมข้าวโพด

"อรรถรส" ผลิตภัณฑ์จากคั่วเนื้อคั่วปลา จาก ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านไร่ฝายตาสวน ตำบลวังสวาป อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างกิจกรรมจากมะขามแปรรูป ตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

U2T for BCG ตำบลกุดขอนแก่น

U2T FOR BCG ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

U2T for BCG พื้นที่ ต.นาฝาย

U2T BCG ทีมโนนคอมพัฒนา

U2T for BCG พื้นที่ต.โพธิ์ใหญ่

รางวัลชมเชย โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปี 2564 ของสำนักบริการวิชาการ

"มข."จัดการประชุม"นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

การพัฒนางานหัตถกรรมมรดกทางภูมิปัญญาและการทอผ้าไหมมอดินแดง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19

เรื่องเล่าชาวภูผาม่าน U2T สำนักบริการวิชาการ

Oas’ Talk ตอน หลักสูตรระยะสั้น “การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ “

รายการ ทีวีรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ตอน โครงการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องตรวจอัจฉริยะ

ล่าสุด EP02 2565 : OAS Podcast : OAS's Talk : กุดเค้า บ้านโต้น โมเดล @ขอนแก่น

ล่าสุด รายงานผลการดำเนินโครงการ U2T 2564 พื้นที่ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ล่าสุด รายการ OAS 's Talks ตอน "เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ประสบความสำเร็จในองค์กร"

ล่าสุด B-A-S Podcast : BAS 's Talks : แรงบันดาลใจ ใน U2T@วังสวาบ

B-A-S Podcast : BAS 's Talks : อินทผาลัม Dates @NamPhong

B-A-S's Talk : U2T Story @โนนคอม

B-A-S's Talk : CSV ต.ท่ากระเสริม

B-A-S's Talk : U2T Story @ห้วยม่วง

B-A-S Podcast : BAS 's Talks : U2T Story@บ้านเรือ]

B-A-S Podcast : BAS 's Talks : U2T Story@วังสวาป

B-A-S's Talk : U2T Story @ห้วยม่วง

ผลงานการเข้าประกวด Hackathon: ทีมพื้นที่ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ผลงานการเข้าประกวด Hackathon: ทีมพื้นที่ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ผลงานการเข้าประกวด Hackathon: ทีมพื้นที่ ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น