รวมวิดีทัศน์ของสำนักบริการวิชาการ

การพัฒนางานหัตถกรรมมรดกทางภูมิปัญญาและการทอผ้าไหมมอดินแดง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19

แนะนำสำนักบริการวิชาการ

เรื่องเล่าชาวภูผาม่าน U2T สำนักบริการวิชาการ

Oas’ Talk ตอน หลักสูตรระยะสั้น “การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ “

รายการ ทีวีรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ตอน โครงการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องตรวจอัจฉริยะ

ล่าสุด EP02 2565 : OAS Podcast : OAS's Talk : กุดเค้า บ้านโต้น โมเดล @ขอนแก่น

ล่าสุด รายงานผลการดำเนินโครงการ U2T 2564 พื้นที่ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ล่าสุด รายการ OAS 's Talks ตอน "เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ประสบความสำเร็จในองค์กร"

ล่าสุด B-A-S Podcast : BAS 's Talks : แรงบันดาลใจ ใน U2T@วังสวาบ

B-A-S Podcast : BAS 's Talks : อินทผาลัม Dates @NamPhong

B-A-S's Talk : U2T Story @โนนคอม

B-A-S's Talk : CSV ต.ท่ากระเสริม

B-A-S's Talk : U2T Story @ห้วยม่วง

B-A-S Podcast : BAS 's Talks : U2T Story@บ้านเรือ]

B-A-S Podcast : BAS 's Talks : U2T Story@วังสวาป

B-A-S's Talk : U2T Story @ห้วยม่วง

ผลงานการเข้าประกวด Hackathon: ทีมพื้นที่ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ผลงานการเข้าประกวด Hackathon: ทีมพื้นที่ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ผลงานการเข้าประกวด Hackathon: ทีมพื้นที่ ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น