ติดต่อเรา

ที่อยู่

123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

เบอร์โทรศัพท์: (+66) 43-009700 ต่อ 50400

Email: baskkuth@gmail.com

เวลาในการติดต่อ: วันจันทร์ - วันศุกร์: 8:30 AM to 4:30 PM