รายงานการประชุมกรรมการบริหารสำนักฯ

รายงานการประชุมกรรมการบริหารสำนักฯ

ครั้งที่ ดาวน์โหลด
1/2565
9/2564
8/2564
7/2564
6/2564
5/2564
4/2564
3/2564
2/2564
1/2564

รายงานการประชุมกรรมการประจำสำนักฯ

ครั้งที่ ดาวน์โหลด
1/2565
3/2564
2/2564
1/2564
1/2562
1/2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ ดาวน์โหลด
7/2542