รายงานผลการดำเนินงานเชิงพื้นที่

พื้นที่ตำบลท่ากระเสริม

เดือน ดาวน์โหลด
มกราคม 63
พฤศจิกายน 62
ตุลาคม 62

พื้นที่ตำบลเมืองเพีย

เดือน ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 63
มกราคม 63
พฤศจิกายน 62

พื้นที่ตำบลบ้านโต้น

เดือน ดาวน์โหลด
มิถุนายน 63
เมษายน 63
กุมภาพันธ์ 63
มกราคม 63
พฤศจิกายน 62

พื้นที่ตำบลศิลา

เดือน ดาวน์โหลด
มิถุนายน 63
มกราคม 63
เมษายน 62

พื้นที่ตำบลขามป้อม

เดือน ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน 62

พื้นที่ตำบลบ้านดง

เดือน ดาวน์โหลด
ธันวาคม 62

โครงการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เดือน ดาวน์โหลด
โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ พฤษภาคม 63
โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ เมษายน 63
โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ กุมภาพันธ์ 63
โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ (ข้อมูลกลุ่มองค์กร)
โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ มกราคม 63
โครงการสีฐานเฟสติวัล (พฤศจิกายน 62)

โครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคติดต่อ COVID-19 ระยะที่ 2

เดือน ดาวน์โหลด
รายงานครั้งที่ 1
รายงานครั้งที่ 2
รายงานครั้งที่ 3